عباس صادق زاده در اولین جلسه شورای معاونین سال 95 با تشکر از اعضاء این شورا برای تلاش و همتی که با هدف پیشبرد مسئولیتهای اجتماعی و تحقق اهداف سازمانی به کار گرفته شد ، تقدیر و تشکر نمود و گفت بنا به فرموده مقام معظم رهبری ، امسال ، سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شده است که توانمندسازی پایدار گروههای هدف مصداق عینی این شعار می باشد.

وی در ادامه با دعوت از همه مدیران و کارشناسان به انسجام و وحدت رویه  برای تحقق توانمند سازی گروههای هدف ، گفت : پروردگار نعمتهای بیشماری به بندگانش ارزانی نموده که اگر هر یک از این نعمتهای اهدایی دچار نقصان یا دستخوش تهدید شود ، حیات ما به خطر می افتد. که البته خدمت در سازمان بهزیستی نیز یکی از همان نعمات الهی است که خداوند به واسطه آسیب پذیرترین اقشار نصیب ما نموده است بنابراین نباید اجازه دهیم قصور و کوتاهی نعمت حیات سازمانی ما را به خطر بیندازد.
عباس صادق زاده سال 1395 را سال مهم برای دولت توصیف نمود و از اعضاء شورای معاونین خواست تا با همدلی و بطور منسجم و با استفاده از ظرفیت های موجود برای انجام مسئولیت های اجتماعی اقدام نمایند.
در ادامه اعضاء شورای معاونین با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای سال 94 برنامه های عملیاتی طراحی شده را مطرح نمودند.
لازم به ذکر است راه اندازی دو کلینیک جامع خدمات توانبخشی و کلینیک جامع خدمات روانشناسی و  مشاوره ای از مهمترین برنامه های سال 1395 بهزیستی استان کرمان می باشد