عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در کنفرانس خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شده بود با تشریح مسئولیت و سلامت اجتماعی و پذیرفتن این مسئوولیت توسط تمام مردم گفت :

سلامت اجتماعی توسط یک سازمان یا توسط دولت اجرایی و تحقق پذیر نمی شود و در تمام دنیا مردم برای رفاه ، امنیت عهده دار مسئوولیتهای اجتماعی می شوند
ایشان در ادامه با اشاره به آمار فرزندان بدسرپرست گفت و در حال حاضر 78% فرزندان پذیرفته شده در مراکز بهزیستی فرزندانی هستند که در اثر بدسرپرستی وارد مراکز شده اند و متاسفانه خانواده با سلب مسئوولیت از خود حاضر به پذیرش فرزندان در محیط خانواده نیستند.
مدیرکل بهزیستی خطاب به اصحاب رسانه و خبرنگاران گفت : دانش اجتماعی مردم نسبت به مسائل اجتماعی بسیار اندک است و این وظیفه برعهده رسانه است که با اطلاع رسانی و آگاهسازی برای افزایش دانش اجتماعی مردم همکاری نماید.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد : مسئوولیت اجتماعی باید در سطح جامعه به ویژه  در بدنه دستگاههای اجرایی،معادن ، کارخانه ها و مراکز صنعتی و اقتصادی نهادینه شود و به همین منظور تندیس مسئوولیت توسط دولت اجرایی و با برگزاری جشنواره مسئوولیت ، از این تندیس رونمایی می شود.