مدیرکل بهزیستی استان کرمان هدف از برگزاری جلسه معارفه با منتخبین جدید مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی را شناخت دو جانبه و تشریح ساختار و ماموریتها سازمان بهزیستی ذکر کرد و گفت : استان کرمان به دلیل شرایط اجتماعی به شدت نیازمند حمایت منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی می باشد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده در ادامه گفت : گرچه معضلات و مشکلات اجتماعی شرق و جنوب استان قابل تامل و نیازمند برنامه و اقدامات ویژه می باشد اما شمال ، غرب و مرکز استان نیز علیرغم وجود منابع اقتصادی و صنعتی دارای مسائل و مشکلات اجتماعی عدیده ای است که نیازمند برنامه و اقدامات خاص عملیاتی می باشند.
عباس صادق زاده فرآیند اجتماعی تعریف واجرا شده در سازمان بهزستی را بهترین مرجع تنظیم دیدگاه اجتماعی در منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی توصیف کرد و خواستار همراهی و یاری متخبین برای فراهم کردن شرایط بهزسیتن برای گروههای هدف شد
در ادامه این جلسه اعضاء شورای معاونین ضمن معرفی ماموریتها و خدمات تخصصی بهزیستی چالش های قانونی حوزه های پیشگیری – اجتماعی – توانبخشی – اشتغال و مسکن – اعتباری و اداری ، پیشنهادات مربوطه را ارائه نمود ند.
منتخبین مردم در حوزه های انتخابی رفسنجان و انار ، شهربابک ، بم ، یگان ، نرماشیر و فهرج ، جیرفت و     عنبر آباد ، بافت ، رابر و ارزوئیه ضمن تاکید بر تشکیل کمیته ای تخصصی در بهزیستی استان و ارائه گزارش تحلیلی شامل چالش های قانونی برای هرگونه همکاری و حمایت از اجرایی شدن ماموریتهای بهزیستی اعلام آمادگی نمودند.