اولین جلسه هم اندیشی تامین مسکن مددجویان و معلولین به همت دفتر مسکن حوزه معاونت مشارکتها ، اشتغال و مراکز غیردولتی با حضور روسای شهرستانها ، کارشناسان مسکن بهزیستی و نمایندگان ادارات شهر سازی ، بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن ساز در سالن ارشاد برگزار شد

 بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه که کارشناسانی از  ادارات شهر سازی ، بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن سازحضورداشتند عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سخنانی گفت : تامین مسکن نه فقط نیاز ویژه گروههای هدف تحت حمایت بهزیستی بلکه مورد نیاز تمامی اقشار جامعه است و باید بتوانیم تامین این نیاز مهم را متفاوت تر از گذشته مدیریت نماییم

مدیرکل بهزیستی در بخش دیگر از سخنان خود گفت : ارتقاء جایگاه بهزیستی استان در موضوع مسکن از 23 به 11 نشان از همت وتلاش جمعی است اما با توجه به شناختی که از مجموعه کارشناسان مسکن بهزیستی و کارشناسان سازمانهای همکار و جود دارد این رتبه به سطوح بالاتر قابل ارتقاء می باشد

در ادامه این جلسه با اهداء لوح  از شهرستان های راور ، کوهبنان ، منوجان ، رودبار ، جیرفت و بافت تقدیر شد