بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرما اولین  جلسه هم اندیشی ضیافت مهر با حضورمدیران روابط عمومی ادارات و سازمانها ، بانکها  و شرکتها  در سالن شهید ارشاد بهزیستی  برگزار شد

 

در ابتدای این جلسه عباس صادق زاد مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سخنانی ضمن تبریک فرار رسیدن ماه مبارک رمضان و تشکر ا زهمه همکاری و همراهی روابط عموی ادارات ، سازمانها با اظهار امیدواری از به نتیجه رسیدن اینگونه جلسات در سخنانی گفت : امیدوارم برگزاری این جلسات هم اندیشی به نتیجه مثبت و حصول خیر به نفع گروههای هدف بهزیستی منجر شود

مدیرکل بهزیستی استان فراهم آوردن زمینه های تحصیل ، ازدواج ، اشتغال و همچنین تامین معاش و مسکن اقشار نیازمند را از امور خیر دانست و گفت : البته در حل مسائل اجتماعی که ماموریت سازمانی بهزیستی می باشد علاوه بر نگاههای خیرخواهانه رایج و معمول نیاز به اندیشه و تفکرات خیرخواهانه داریم تا بتوان با مشورت و مشارکت فکری برای ساماندهی مسائل آجتماعی برنامه ریزی نموده و راه حل مناسبی یافت

ایشان در ادامه اظهار داشت هر نگاه بی تفاوت به مسائل ، آسیب ها و  ناهننجاریهای اجتماعی باعث و دلیلی بر کاستی های اقتصادی – سیاسی – فرهنگی وحتی نشاط و شادابی شهروندان می باشد و در جستجوی پاسخی بر چرایی نبود نشاط و شادابی بین مردم باید پذیرفت که برنامه ریزی اجتماعی نداریم

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن همسو دانستن تفکر روابط عمومی های ادارات با تفکر اجتماعی گفت : از مدیران روابط عمومی میخواهیم که همراه و یاور بهزیستی با قلم وقدم خود در کنار سازمانی قرار گیرند که کاهش دغدغه های مردم را در ردیف ماموریت سازمانی خود می داند

ایشان  با تاکید بر این نکته که مهم نیست ما در کجا قرار داریم بعنوان یک شهروند و به حکم وظایف انسانی خود نمی توانیم و نباید نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشیم

عباس صادق زاده در پایان فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را فرصت مناسبی برای دلجویی ، همدلی و همراهی با اقشار آسیب پذیر جامعه دانست و گفت : برای توسعه خیر جمعی به دستان یاریگر خیرین نیازمندیم و البته فکر ، قلم  و قدم مدیران روابط عمویم حامی ما در توسعه خیر جمعی است