مدیرکل بهزیستی استان کرمان در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمان که با حضور شورای معاونین بهزیستی انجام شد ضمن اعلام آمادگی برهمکاری و تعامل بیشتر بهزیستی با نیروی انتظامی گفت : بهزیستی به منظور افزایش آرامش و رفاه اجتماعی بیشتر درجامعه آماده هر نوع همکاری با نیروی انتظامی می باشد.

صادق زاده با بیان اینکه نگاه مجموعه بهزیستی در سال جدید بیش از گذشته بر تعامل و همکاری تأکید دارد اظهار داشت : براساس تأکید مقام معظم رهبری در سال جدید بنای فعالیت های خود را بر تعامل نزدیکتر با دستگاهها بنا نهاده ایم تا بتوانیم خدمات بیشتری را به جامعه هدف و دیگر عموم جامعه ارائه نمائیم.

وی افزود: بهزیستی با توجه به فعالیت ها و مأموریت های مشترکی که با نیروی انتظامی در راستای ایجاد آرامش و آسایش درجامعه دارد، می توانند درکنار هم فعالیت های مشترکی را دنبال کنند که نمود آن در جامعه کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از انواع آسیب های اجتماعی که جامعه را تهدید می کند، باشد.
درادامه این دیدار سردار چناریان فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان نیز با اشاره به اینکه بهزیستی سازمانی خدمتگزار و تلاش گر است که فعالیت هایش با پلیس یک راستا می باشد گفت : بسیاری از اقدامات پیشگیرانه در بحث آسیب های اجتماعی توسط بهزیستی درحال پیگیری است که با انجام چنین مأموریتهایی بهزیستی به یاری مردم و پلیس می شتابد.
وی افزود: انجام اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بهزیستی در ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و توجه به دغدغه های امروز جامعه از فعالیت هایی است که بصورت جدی توسط بهزیستی دنبال می شود.
سردار چناریان درادامه تاکیدکرد: همدلی و همزبانی این دو مجموعه به حل بسیاری از مسائل اجتماعی و افزایش احساس آرامش و امنیت درجامعه کمک خواهد کرد.