نمایندگان اتحادیه اروپا ECO در جریان بررسی طرح های CBR افاغنه در کرمان سه شنبه 18 خردادماه با حضور در بهزیستی با مدیرکل و معاون توانبخشی دیدار و گفتگو نمودند.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده با ارائه آماری از خدمات انجام شده گفت : در قالب تفاهمنامه منعقده بهزیستی موظف به ارائه خدمت به 80 نفر از اتباع افاغنه  بوده که این تعداد به 100 نفر افزایش یافته است و این خدمات شامل توزیع وسایل کمک توانبخشی ، گفتار درمانی ، کاردرمانی ، پروتز ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی می باشد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاق نظر و هم سویی به وجود آمده بین بهزیستی با کمیساریای عالی پناهندگان و اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گفت : بهزیستی به لحاظ دانش ، تخصص و تجربه ای که در زمینه های توانبخشی و اجتماعی دارد برای ارتقاء سطح زندگی افاغنه و استقرار سلامت جسمی ، حرکتی و اجتماعی در بین آنان آمادگی دارد
عباس صادق زاده ضمن تاکید بر ارائه خدمات پیشگیرانه در موضوعات اجتماعی و توانبخشی گفت : بهزیستی صرف نظر از نژاد ، ملیت و قومیت نسبت به شناسایی مسائل و مشکلات اجتماعی انسانها اقدام می نماید که گواه این ادعا رویکردی است که فراتر از تفاهمنامه بر بهزیستی حاکم میباشد که  در ردیابی و شناسایی مسائل افاغنه به مشکلات اجتماعی جدید بین این  گروه از اتباع دست یافته ایم که باید در قالب تفاهمنامه های جدید پی گیری شوند
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود کم توجهی به موضوع پیشگیری در بخش های اجتماعی و توانبخشی را از ضعف های تفاهمنامه ذکر کرد و گفت : با طراحی و ارائه برنامه های پیشگیرانه و سلامت محور در موضوعات اجتماعی باید خلاء موجود را پوشش داد.
وی موضوع کودکان کار و خیابانی را از دیگر مسائل اجتماعی ایران ذکر کرد که کودکان افغان در شکل دهی و ایجاد آن نقش دارند و باید برای ساماندهی این بخش نیز باید تفاهم نامه های مشترک منعقد شود
عباس صادق زاده ضمن اعلام آمادگی مجدد برای همکاری در زمینه توانمند سازی اتباع افاغنه گفت : توسعه مهارتهای زندگی و تفکر و نگاه پیشگیرانه در ابعاد مختلف روحی ، جسمی ، اجتماعی و  سلامت بین افاغنه به پشتیبانی و حمایت ویژه نیاز دارد.
ایشان در پایان با اشاره به سابقه سایر کشورها در ارائه خدمات اجتماع محور و مبتنی بر جامعه به اتباع بیگانه گفت : پیشنهاد    می شود که زمینه تبادل تجارب با اعزام کارشناسان ایرانی به این کشورها فراهم شود.