مدیرکل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی استان کرمان به همراه جمعی از کارکنان و مدیران موسسات خیریه و مراکز با نماینده ولی فقیه وامام جمعه کرمان دیدار کردند .

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این  دیدار عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به شعار امسال تحت عنوان  بهزیستی  محور مسئولیت و سلامت اجتماعی اظهار داشت : کاهش مشکلات و دغدغه های مردم ، همفکری و مشارکت  همه اقشار جامعه را می طلبد .

 وی با بیان اینککه بهزیستی برای تحقق شعار مسولیت و سلامت اجتماعی به پشتوانه های علمی چون همکاری کاربردی مراکز آموزش عالی نیاز دارد ؛ افزود : برای تحقق مسولیت و سلامت اجتماعی، دانشگاه ها باید از تولیدات علمی گلخانه ای خارج و برای تامین سلامت اجتماعی جامعه  به طور کاربردی با بهزیستی همکاری کنند .

 صادق زاده خاطر نشان کرد  : هفته بهزیستی فرصت خوبی است تا مردم با خدمات تخصصی سازمان بهزیستی در زمینه های پیشگیرانه و سلامت محور آشنا شوند چراکه این آشنایی به انجام مسولیت های فردی و اجتماعی در قبال جامعه منجر می شود.