مدیرکل بهزیستی استان کرمان جمعه اول مرداد ماه به عنوان سخنران بیش از خطبه های نماز جمعه در محل مصلی کرمان و در جمع نماز گزاران به تشریح ماموریتها ووظایف بهزیستی پرداخت

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان مدیرکل بهزیستی استان در بخشی از سخنان خود سلامت محوری را از ماموریتهای بهزیستی دانست و گفت : این سازمان درراستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معلولیتها اقدامات مؤثری داشته است
عباس صادق زاده توجه به خانواده های دارای عضو معلول – سالمندان – فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست ، زنان سرپرست خانوار ، بیماران روانی و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را از وظایف اصلی سازمان بهزیستی بر شمرد و گفت : دراستان کرمان 40 هزار معلول قابل حمایت و ساماندهی وجود دارد که خوشبختانه مردم و خیرین همکاری خوبی با بهزیستی برای حمایت از معلولین دارند
ایشان در ادامه یادآورد شد که سالانه 30 تا 40 هزار معلول در کشور متولد می شوند که باتوجه به پیشرفتهای پرشکی این آمار قابل توجیه نیست و بهزیستی استان کرمان در اقدامات تخصصی با انعقاد تفاهمنامه های مشترک با ادرات ثبت و احوال ، دانشگاه علوم پزشکی ، آموزش و پرورش ، پیشگیری از بروز معلولیتها را کنترل و مدیریت می نماید.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود درصد جمعیت سالمندی در کشور را 8/2 درصد و در استان کرمان 7/2درصد ذکر کرد و گفت : گرچه جامعه ایران ، جامعه ای جوان است اما باید برای آینده سالمندی از امروز برنامه ریزی نمود.
عباس صادق زاده شیوع و بروز آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد را یکی دیگر از دغدغه های سازمان بهزیستی ذکر کرد و گفت : برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ، معلولیتها ، حفظ بنیان خانواده و ترویج نگاه  سلامت محور ، به مشارکت اجتماعی آحاد مردم جامعه نیاز داریم .