15 سازمان مردم نهاد، مدیرکل اجتماعی استانداری، مدیرکل بهزیستی  و دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر از استان کرمان در نخستین همایش ملی صیانت و گفتمان‌سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر  شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، نخستین همايش ملي صيانت و گفتمان‌سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر در 13 و 14 آذرماه سال جاري با حضور جمع كثيري از مديران عامل سازمان‌هاي مردم نهاد، فعالان اجتماعي و مديران ارشد دستگاه‌‌هاي متولي و اجرايي كشور ، در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شد و دستاوردهاي ارزشمند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در عرصه مشاركت و صيانت اجتماعي در حوزه مبارزه با مواد مخدر ارائه شد.
در این همایش از استان کرمان 15 سازمان مردم نهاد، مدیرکل اجتماعی استانداری، مدیرکل بهزیستی  و دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر شرکت کردند.
این همایش با اهداف توسعه كاركردهاي اجتماعي سازمان‌هاي مردم‌ نهاد در حوزه‌ كنترل و كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان‌گردان‌، افزايش نقش گروه‌ها و نهادهاي مختلف مردمي اعم از سمن‌ها، ، گروه‌هاي مرجع، صاحبنظران، متخصصين و فعالين اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف كنترل و كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان‌گردان‌ و بسترسازي، گفتمان‌سازي و فرهنگ‌سازي همگاني به منظور بسيج آحاد مردم در جهت كنترل و كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان‌گردان‌ برگزار شد.

انتهای پیام/