در اولین روز از هفته بهزیستی نشست خبری مدیر کل و اعضاء شورای معاونین با اصحاب رسانه در محل اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان :عباس صادق زاده ضمن تبریک هفته بهزیستی و اشاره به نقش رسانه ها در  همراهی با  بهزیستی گفت : رسانه ها نقش موثری در راستای سلامت اجتماعی و توسعه تفکر مسولیت اجتماعی دارند .

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت : در برنامه ششم توسعه به خانواده سالم ، سلامت اجتماعی و تربیت فرزندان توجه ویژه ای شده است که با تعاملات بین بخشی نارسایی ها و معضلات جامعه در این زمینه کاهش می یابد .

مدیر کل بهزیستی اظهار داشت : بهزیستی محور مسئولیت و سلامت اجتماعی و سازمانی است که ماموریتی متفاوت از نظر اجتماعی  نسبت به گذشته دارد بنابراین ما باید به میزان رشد و پیشرفت جامعه مسائل و مشکلات اجتماعی را مدیریت کنیم .

وی عنوان کرد : باید مشکلات و ناهنجاریهایی که جامعه را تهدید می کند را شناسایی و برای مقابله با آنها راهکار های مناسب ، علمی و کاربردی برای مصون سازی جامعه از آسیب های اجتماعی ارائه دهیم .

 صادق زاده با بیان اینکه جامعه ای با  10درصد نرخ  سالمندی ، پیر محسوب می شود ؛  اظهار داشت : در استان کرمان آمار سالمندی از 8/ 6 % به 3/7 %  رشد داشته است

  مدیرکل بهزیستی استان کرمان حرکت به سمت سالمندی  را خطر جدی بار جوامع دانست و گفت : از بین رفتن تکریم سالمندان خطر جدی دیگری است که جامعه را با چالش روبه رو می نماید و این چالش های ناشی از رشد سالمندی بهزیستی کرمان را به سمت دائر کردن مرکز تحقیقات سالمندی هدایت کرده است .