کنفرانس خبری مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ششمین روز از هفته بهزیستی با حضور اصحاب رسانه در سالن اجتماعات بانک ملت  برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی با ارائه آماری در زمینه آسیبهای اجتماعی گفت : شیوع اعتیاد در استان چهار وشش دهم درصد در حالیکه میانگین شیوع در کشور یک و شش دهم درصد است بنابراین شیوع و نگرش مثبت اعتیاد در استان دغدعه مهمی است که نیازمند برنامه های فرهنگی فارغ از مقابله های پلیسی و امنیتی  است
مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، اعتیاد ، طلاق ، خشنونت  های خانگی ، کودک آزاری و همسرآزاری را  از پدیده های اجتماعی جدید دانست که اعتیاد در راس این آسیب ها قرار گرفته است و متاسفانه اعتیاد اولین آسیب کشور است که بهزیستی استان کرمان بعنوان مسئول کمیته پیشگیری از اعتیاد دراین موضوع فعالیت می نماید اما پیشگیری از شیوع و بروز آسیبها نیازمند نقش آفرینی همه مردم است
ایشان در ادامه رشد طلاق در استان کرمان را نگران کننده توصیف نمود و گفت : رشد 18 درصدی طلاق دراستان باعث شد که تفاهمنامه آموزش مهارتهای زندگی برای دختران مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم پیش بینی و طراحی و منعقد گردد.
وی تدوین اولین محتوای آموزشی مبتی بر شرایط فرهنگی – بومی کرمان را از دیگر اقدامات بهزیستی استان کرمان ذکر کرد که برای اولین بار با همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش در کرمان تهیه شده است که برگزاری این آموزشها برای دختران و پسران قبل از شکل گیری آشنایی و ازدواج ضرورت است .