مدیر کل  و معاون امور اجتماعی بهزیستی  استان کرمان به مناسبت انتصاب مدیر کل جدید اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمان با حضور در اداره کل اوقاف با حجت الاسلام تدین دیدار و گفت و گو نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به نقش پررنگ و اثر بخش سنت حسنه وقف در جامعه گفت: رویکرد تعامل و همکاری اداره اوقاف با اداره بهزیستی در راستای رفاه اجتماعی باعث بهره وری موثر از خیرات و نیات خیرین برای کمک به افراد نیازمندمی شود .

صادق زاده با بیان اینکه وقف برگرفته از حس مسئولیت اجتماعی خیرین و واقفین می باشد اظهار داشت : باید فرهنگ وقف و نیکوکاری برای رفع نیازها و مشکلات محرومین در جامعه را ترویج دهیم .

حجت الاسلام تدین مدیر کل اداره اوقاف با ابراز خرسندی از همکاری و تعامل با بهزیستی عنوان کرد : سعی داریم با رویکردی جدید و با پاسداشت نیات خاص واقفین راهکارهای عملی برای خدمت رسانی در مسیربهبود وضعیت نیازمندان به ویژه کودکان و نوجوانان انجام شود.