دوره آموزشی روش های مداخله در خودکشی با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، کارشناسان استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان و کرمان در محل سالن ارشاد اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اظهار تاسف از رشد آمار خودکشی در بعضی از استان های کشور گفت :باید به پدیده خودکشی به عنوان یکی از آسیب های روانی – اجتماعی که به صورت آگاهانه انجام می شود ؛ با جدیت پرداخته شود .

صادق زاده خودکشی را یکی از معضلات جوامع امروز دانست و اظهار داشت : مشاورین ، روانشناسان و فعالان حوزه امور اجتماعی می توانند باشناسایی چالش های سلامت روان افراد جامعه نقش به سزایی در کنترل و پیشگیری از این مساله اجتماعی داشته باشند .

وی برگزاری دوره های آموزشی مداخله در خودکشی را برای آگاهسازی افراد ضروری خواند و افزود : خودکشی و آسیب های اجتماعی متعدد معلول علت های دیگری می باشد که برای پیشگیری و مداخلات بهنگام و موثر باید علت ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم .

مدیر کل بهزیستی با بیان اینکه نوعی رویکرد ، نظریه و همچنین مدیریت ناصحیح زمینه بروز مسائل اجتماعی به ویژه خودکشی را فراهم می کند ؛  عنوان کرد : بهزیستی به عنوان متولی مسائل اجتماعی با شناسایی علت ها و مداخلات بهنگام از طریق توان علمی کارشناسان این حوزه اقدامات موثری را در کاهش این مساله اجتماعی انجام داده است .   

وی با تاکید بر نقش تصمیم گیران و برنامه ریزان در حوزه مسائل اجتماعی ، افزود : افزایش دانش افراد مختلف جامعه اعم از مدیران ، کارشناسان و مردم می تواند در کنترل مسائل اجتماعی موثر باشد .

ایشان در مقایسه آمار موجود بین ایران و سایر کشور ها گفت : گرچه ایران از میانگین دنیا در موضوع خودکشی و سایر مشکلات اجتماعی بالاتر نیست ، اما به هر حال وقوع 10 خودکشی در یک مدت زمان کوتاه بیانگر واقعیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این توجه استفاده از نظرات کارشناسان و دانشگاهیان بسیار راهگشا است.

  به عنوان مشاوران گفت : مشاوران با تجربه و Helpline  وHotlineصادق زاده با تشریح نقش کارشناسان 

آموزش دیده در لحظه با مداخله بهنگام و اثر بخش می توانند وقوع خودکشی را به تاخیر انداخته و چه بسا زمینه های ایجاد این فکر را از بین ببرند . بنابراین باید دوره های آموزشی مرتب و به روز برای کارشناسان ، مددکاران و روانشناسان برگزار شود.  

گفتنی است دوره آموزشی روش های مداخله در خودکشی با حضور 60 کارشناس ، مددکار و روانشناس به مدت دو روز در کرمان برگزار می شود.