آیین افتتاح کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربی آموزش زندگی خانواده (F.L.E) با حضور مدیر کل و کارشناسان حوزه پیشگیری بهزیستی استان کرمان ، مشاورین و روانشناسان استان در محل دانشکده علوم بهزیتی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه جامعه نیاز به آموزش دارد گفت : جهل اجتماعی باعث بوجود آمدن بسیاری از رخدادها و آسیب های اجتماعی در خانواده ها می شود .

وی با تاکید بر آموزش خانواده ها و افراد جامعه بیان کرد : همه سازمان ها به ویژه سازمان های متولی مسائل اجتماعی باید در زمینه آموزش زندگی سالم ،با نشاط و همچنین مدیریت کنترل خشم که زمینه ساز بسیاری از مشکلات جامعه می باشد برنامه داشته باشند .

صادق زاده با اشاره به آمار رو با افزایش کودک آزاری و خشونت علیه زنان در جامعه عنوان کرد : برای مداخلات منطقی و خارج شدن از تنش های  خانوادگی سازمان ها نیازمند برنامه هستند .

ایشان با متفاوت خواندن مسئولیت سازمان بهزیستی به عنوان متولی مسائل اجتماعی در برنامه ششم توسعه اظهار داشت : سازمان بهزیستی که در برنامه ششم توسعه محور سلامت اجتماعی قرار گرفته باید برای رفاه نسبی مردم راه کارهای علمی و تخصصی ارائه نماید .

مدیر کل بهزیستی استان ریشه تمام مشکلات و آسیب های اجتماعی را جهل مردم دانست و گفت : یکی از راه های کنترل طلاق ،خشونت ، اعتیاد ، آموزش  های اجتماعی با محوریت خانواده و برطرف کردن جهل افراد در زمینه های مسائل اجتماعی می باشد .

وی با اظهار امیدواری از اثر بخش بودن کارگاه های آموزشی خاطر نشان کرد : با تاسیس مرکز دائمی آموزش مهارت های زندگی و تربیت مربیان متخصص زمینه انتقال آموزش به خانواده ها فراهم می شود .