اولین جلسه کارگروه معلولین استان کرمان با حضور مدیرکل ، معاونین توانبخشی ، پشتیبانی و منابع انسانی ، مدیر بهزیستی شهرستان کرمان و نمایندگان گروههای معلولین چهارشنبه 13 مرداد ماه در محل سالن ارشاد بهزیستی استان برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در سخنانی گفت : ضرورت تشکیل چنین کارگروهی از مدتها پیش احساس می شد و اینکه شما خود برای همراهی و همکاری با دولت در رفع مسائل و مشکلات پیش قدم          شده اید مایه خرسندی است
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان معلولین گفت : دولتها به تنهایی امکان فراهم کردن رفاه و عدالت اجتماعی را ندارند.حتی دولتهای قدرتمند و مدعی پیشگامی در تامین رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته در کنار مردم موفق به تحقق رفاه اجتماعی شده اند.
ایشان برگزاری اولین جلسه کارگروه معلولین استان را مقدمه و بیش نیاز جلسات کاری و تخصصی جدی تر توصیف نمود و اظهار داشت برای احقاق هر حقی باید در مسیر درست و اصولی گام برداشت و تفکر اینکه دیگران بسیج شده اند تا پای برحقوق حقه معلولین بگذارند و ما  با تشکیل این صنف به  دادخواهی و رویارویی با جامعه می رویم تفکر نادرستی است که باید از ترویج آن  پرهیز نمود.
عباس صادق زاده حضور و ظهور تشکل های غیر دولتی و صنفی چون کارگروه معلولین را چاقوی دو لبه ای توصیف نمود که هم میتواند مشکلات و چالش های پیش رو را بریده و از بین ببرد و هم می تواند آسیب زا باشد .
مدیرکل بهزیستی استان کرمان معلولین را به پرهیز از زیاد خواهی ، تخریب دیگری ، ابزار شدن برای رسیدن به اهداف سیاسی و انتقاعی دیگران توصیه نمود و گفت : جامعه هنوز در رعایت حقوق معلولین به رشد کافی و لازم نرسیده و حضور و مشارکت با برنامه و مطالبه گری قانونی شما معلولین بدور از آلوده شدن به موضوعات حاشیه ای و سیاسی باعث رشد جامعه و ترویج انتشار رعایت حقوق معلولین می شود.
مدیرکل بهزیستی فرصت به وجود آمده در تشکیل چنین کار گروهی را فرصتی مغتنم بر شمرد و اظهار داشت : تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کار گروهها با موضوعات خاص مناسب سازی ، اشتغال ، مسکن و با عضویت نمایندگان گروههای مختلف اعم از نابینا ، ناشنوا ، جسمی – حرکتی ، ضایعه نخاعی و… مسیر را برای رفع خلاء های قانونی ، اصلاح و تصویب  قانون و ارتقاء فرهنگ جامعه فراهم می نماید.
عباس صادق زاده داد آوری را واژه ای جهانی توصیف نمود که افرادی بعنوان داد آور با هدف خیرخواهی و از مسیر درست براساس ضوابط ، قوانین و عرف جامعه در کنار دولت و مردم ، گروههایی را که مورد بی اعتنایی در جامعه قرار گرفته اند یاری می نمایند و این نقش یک نقش خیر خواهانه است که خیرخواهی در تعالیم اسلامی و فرهنگی ما نیز جایگاه ویژه ای دارد.
ایشان در خاتمه بار دیگر به معلولین سفارش نمود که در فضاهای مجازی از نگاه غیر معمول به ساختارهای دولت ، اشخاص حقیقی و حقوقی و جایگاههای که اشخاص داشته ، دارند و خواهند داشت پرهیز نمایند تا با مشارکت همه گروههای معلولین این کارگروه الگو و برندکشوری شود.