در دومین روز از جلسه شورای اداری بهزیستی ، در آستانه هفته بهزیستی و در راستای مسئوولیت پذیری اجتماعی شرکت آب منطقه ای کرمان  در محل دهانه داخلی تونل انتقال آب کرمان ، میزبان کار گروههای تخصصی مدیران و کارشناسان بهزیستی استان کرمان بود

بنا به گزارش روابط عمومی استان کرمان در حاشیه برگزاری دومین روز از جلسه شورای اداری ، اعضاء شورا از تونل انتقال آب کرمان بازدید و از نزدیک با  نحوه خدمات انجام شده ، برای انتقال آب آشنا شدند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در حاشیه این بازدید ، حاصل بازدید انجام شده را تغییر نگرش در خود و همکاران نسبت به اقدامات انجام شده در زمینه انتقال آب به کرمان عنوان نمود و گفت :  آب نعمت حیاتی است که  نباید برخورداری از آن را سهل و ارزان تصور نماییم
ایشان در ادامه اظهار داشت : گرچه ساختار اجتماعی سازمان بهزیستی به گونه ای  تعریف شده که با آلام ، دردها و روح روان مردم سر و کار دارد و خدمت در بهزیستی سختی های خاص خود را دارد اما امروز وظیفه خود می دانیم که بعنوان همیاران آب ، حداقل در حوزه فعالیت سازمانی با وجود بیش از 170 هزار خانواده بهزیستی دراستان این تفکر و فرهنگ صرفه جویی و الگوی  صحیح مصرف را ترویج نماییم
در ادامه این مراسم بختیاری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و معاونین و مشاورین ایشان با حضور در جمع اعضاء شورای اداری استان به تشریح پروژه انتقال آب از رابر به کرمان و همچنین انتقال آب از  دریای عمان پرداخت و اظهار امیدواری نمود که با ایجاداین چنین پروژه های بتوان استان را بیمه و تمدن جدیدی را ایجاد کرد.
ایشان درادامه با تاکید بر ضرورت تحقق مسئوولیت اجتماعی در جامعه همکاری و همراهی با بهزیستی را در تحقق این مسئوولیت ضروری دانست
لازم به ذکراست دراین مراسم با اهداء لوح سپاس و هدایایی از مدیرعامل و مهندسین و مشاورین طرح انتقال آب کرمان تقدیر شد.