مدیرکل بهزیستی استان کرمان در اولین همایش روحانیون مرتبط با خانه های کودک و نوجوان که با هدف برنامه ریزی برای استفاده از روحانیون در مراکز به منظور آموزش و تربیت صحیح فرزندان مراکز خانه های کودک و نوجوان تحت نظارت بهزیستی برگزار شد ، با اشاره به اینکه خلاء تربیت صحیح فرزندان در جامعه نمود عینی دارد گفت : ضعف مدیریت در خانواده و مدیران در جامعه و نبود رویه علمی مستمر باعث شده تا خلاء تربیت صحیح فرزندان درجامعه احساس شود.

صادق زاده با اشاره به اینکه حضور روحانیون در کنار بهزیستی می تواند ترسیم کننده نقشه راهی منطبق با رویه های اولیاء دین و دستورات اسلام همسو با علم روز برای تربیت صحیح فرزندان بهزیستی باشد افزود: متاسفانه عدم توجه به مباحث دینی موجب شده تا امروز بسیاری از ارزشها در جامعه کم رنگ شود که اگر برنامه ریزی علمی و مدونی دراین خصوص صورت نگیرد با مشکلات اجتماعی فراوانی رو به رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه مسئولین بهزیستی از فرزندان ساکن در مراکز بهزیستی تحت عنوان فرزندان خود یاد می کنند گفت :مهمترین وظیفه والدین برنامه ریزی برای تربیت فرزندان است و اینک بهزیستی بلحاظ وظیفه انسانی و تکلیفی که برعهده اش نهاده شده است لازم می داند تا در خانه های کودک و نوجوان یا همان مراکز شبه خانواده به عنوان یک پدر نقش خود را با همراهی روحانیون به خوبی ایفاء نماید.
مدیرکل بهزیستی تلاش برای توانمند شدن فرزندان بهزیستی را اولویت فعالیت های خود ویژه این گروه از جامعه بهزیستی عنوان کرد و اظهار داشت : اگر کودکانمان بیاموزند که چگونه درجامعه از خود مراقبت کنند و چطور براساس فرمایشات بزرگان دین مسیر صحیح زندگی را پیش بگیرند به سمت استقلال و توانمند شدن پیش خواهند رفت .
صادق زاده از روش های تربیتی دین اسلام به عنوان غنی ترین رویه های آموزشی برای تربیت انسان یاد کرد و از روحانیون خواست تا با استفاده از این منابع مناسب با شرایط امروز برای آموزش و تربیت فرزندان بهزیستی در مراکز کوشش نمایند.
گفتنی است این همایش به منظور کمک گرفتن از روحانیون حوزه علمیه جهت حضور سه روز درهفته خانه های کودک و نوجوان بهزیستی ( مراکز شبه خانواده ) برگزار شد و پس از بیان نظرات شرکت کنندگان مقرر شد تا با برنامه ریزی مدون وعلمی بهزیستی کرمان از حضور این گروه در مراکز بهره مند گردد.