مدیرکل بهزیستی در جلسه شورای اداری بهزیستی استان کرمان که با حضورسلیمانی دبیر شورای اطلاع رسانی بهزیستی کشور ، مهندس فتوت معاون برنامه ریزی استانداری ، معاونین و روسای شهرستانها برگزار شد با تأکید براینکه ما در جامعه بیش از معشیت به برنامه ریزی برای استقلال اعتماد به نفش و خود باوری در افراد نیازمندیم گفت : باید با برنامه ریزی علمی و تفکر سیستمی به سمت توانمند سازی جامعه هدف پیش رویم تا بجای دست نیاز دراز کردن افراد نیازمند به سمت دولت شاهد استقلال و خودکفایی آنان باشیم.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان صادق زاده ایجاد نگاه جدید در جامعه را بحثی مهم در حل مسایل اجتماعی امروز دانست و افزود: بسیاری از مسایل اقتصادی عنوان شده جامعه امروز ریشه در مشکلات اجتماعی جامعه دارد که با ارائه خدمات تخصصی از سمت حمایت محوری به سمت توانمند محوری که از انتظارات و توقعات مقام معظم رهبری نیز می باشد ، پیش رویم .
وی بیش از 70 درصد فعالیت های بهزیستی را فعالیت های تخصصی و درراستای سلامت اجتماعی جامعه عنوان کرد و اظهار داشت : متاسفانه بسیاری از خدمات و مأموریت های محوله بهزیستی درجامعه صرفاً حمایتی تلقی می شود.
مدیرکل بهزیستی برگزاری نشست شورای اداری بهزیستی را فرصتی برای استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات برای حل مشکلات اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست و افزود: مسائل اجتماعی امروز جامعه را باید متناسب با امروز مورد بررسی قرار داد و ارائه راهکار نیز باید همسو با مشکلات اجتماعی روز  دنیا باشد.
وی استفاده از راهکارهای سنتی و قدیمی را برای حل مسایل اجتماعی موثر ندانست و گفت :
برگزاری این نشست ها ابتدا به منظور توانمندی خود مجموعه بهزیستی و سپس جامعه است تا با ایجاد نگاه جدید ، علمی و سیستمی بتوانیم مأموریت های تخصصی بهزیستی را که غالباَ فعالیت های پیشگیرانه ،توانمند سازی ، بهتر زیستن و بطور کلی سلامت جامعه است را عملی نماییم.