مدیرکل بهزیستی کرمان در دیدار با فرماندار زرند و کوهبنان و رئیس شورای شهر زرند گفت : در همه جوامع در حال پیشرفت در کنار توسعه اقتصادی توجه به مسایل اجتماعی نیز مد نظر می باشد و بطور کلی سند اجتماعی باید در کنار همه اقدامات اقتصادی پیوست سند توسعه اقتصادی گردد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان ، صادق زاده پیگیری بحثهای اجتماعی در هر منطقه را منوط به حساس نمودن مسائل اجتماعی از سوی مسئولین دانست و گفت : برای آنکه بتوانیم از همه ظرفیت های موجود ،توان جامعه و مسئولین برای حل مشکلات اجتماعی کمک بگیریم باید با انجام تحقیقات علمی جامعه را نسبت به مهمترین مسئله اجتماعی موجود حساس نمود.

وی مداخله عالمانه و اثر گذار در دستگاهها را در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن مهم دانست و اظهار داشت: باید آسیب های اجتماعی هر منطقه را براساس برشهای محلی شناسایی و برای مداخله اثر گذار صورت مسئله را بدرستی طرح نماییم.
مدیرکل بهزیستی تنظیم سند اجتماعی استان را از مهمترین اقدامات پیش روی در مسائل اجتماعی دانست و گفت : با تنظیم این سند و حساس نمودن مسئولین بدنبال کاهش آسیب های اجتماعی در استان هستیم.
دراین دیدار خنجری فرماندار زرند نیز با بیان اینکه مشکلات اجتماعی در شهرستان زرند باید با همراهی و همدلی همه گروههای دولتی و غیر دولتی حل شود گفت : با شناسایی مهمترین مشکلات اجتماعی و همکاری با بهزیستی تلاش خواهیم کرد تا کاهش آسیب های اجتماعی دراین شهرستان را با جدّیت دنبال نماییم .