مدیرکل بهزیستی استان کرمان در دیدار با مدیرکل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه وجه اشتراک و قرابت این دو سازمان ، تأمین رفاه ، مصون بودن جامعه از آسیب ها و رسیدن به آرامش است،گفت : تعدد مأموریت های بهزیستی موجب شده تا سازمانی پرحجم و وسیع از بهزیستی ایجاد شود که باید در زمینه های مختلف رفاه اجتماعی فعالیت نماید.
صادق زاده با بیان اینکه جامعه ما زمانی به آرامش می رسد که برای دغدغه مردم که همان  مسیر رفاه اجتماعی و بهبود رفتار های اجتماعی است برنامه ریزی شده باشد، افزود: برنامه ریزی های بهزیستی برای کاهش مشکلات اجتماعی و مسائل پیشگیرانه از دغدغه های مردم برای رسیدن به رفاه اجتماعی کم خواهد کرد اما این اقدامات  متناسب با وسعت نیاز جامعه در کشور برنامه ریزی نشده است .

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاههای زیر مجموعه رفاه از جمله سازمان  تأمین اجتماعی ، رفاه اجتماعی که متشکل از یک سبد جامع و در برگیرنده همه جوانب اجتماعی است برای مردم برنامه ریزی شود تا بدین وسیله به سمت بهترزیستن جامعه نسبت به گذشته حرکت کنیم.
وی ضمن اعلام آمادگی همکاری بهزیستی با تأمین اجتماعی گفت:برای آنکه بتوانیم در جامعه آرامش و رفاه اجتماعی را ایجاد کنیم باید بین دستگاههای مرتبط همکاری و تعامل وجود داشته باشد .
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان نیز دراین نشست با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در استان کرمان 43 درصد جمعیت را تحت پوشش دارد گفت : تأمین اجتماعی سازمانی است که متکی به منابع غیر دولتی است و پولهایی را که به منظور تأمین آینده افراد دریافت می کنند حق الناسی است که در فرصتی مناسب باید به مردم پرداخت نماید.
حسینی پوشش 43 درصدی جمعیت کرمان در سازمان تأمین اجتماعی را نشان از تأثیر گذاری این سازمان در بین عموم دانست و افزود: این آمار مبنای خوبی برای ارتقاء سطح رضایتمندی مردم و برنامه ریزی برای تأمین رفاه اجتماعی آنان می باشد.
وی اظهار امیدواری کرد در دولت تدبیر و امید که سیاست های سازمان تأمین اجتماعی را در مسیر اصلی و قانونی خود تعریف کرده است بتوانیم در کنار دستگاههای چون بهزیستی برنامه های نظام اجتماعی را به منظور  ارتقاء سطح کیفی بیشتر ارائه نماییم.