عباس صادق زاده به همراه معاونین اداره کل به دیدار استاد مودب خوشنویس ارجمند استان رفتند و با ایشان دیدار نمودند، دراین دیدار استاد مودب با  گلایه از بعضی مسوولین  اظهار نمودند  که چندین سال است که آثار بزرگی که ایشان خلق نموده اند بدلیل کم کاری و سهل انگاری بعضی از مدیران در حال از بین رفتن و نابودی  است و خواستار کمک به ساخت موزه ای برای این آثار ارزشمند بودند.

مدیرکل بهزیستی  و همراهان ضمن تحسین آثار خلق شده  از وجود و حضور چنین هنرمند گرانقدری در استان کرمان ابراز خوشنودی نموده و ایشان را باعث افتخار استان کرمان دانستند در این دیدار عباس صادق زاده عنوان داشت: از هیچ تلاشی برای ساخت موزه شایسته این آثار گرانبها دریغ نخواهد نمود در پایان این دیدار از زحمات استاد مودب قدردانی شد.