مدیرکل بهزیستی کرمان در خطبه های نماز جمعه که به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر سخنرانی می کرد، با اشاره به آمار بالای افراد مبتلا به اعتیاد سراسر دنیا گفت: تغیر شیوه مصرف مواد مخدر سنتی به سمت صنعتی یکی از مهمترین مشکلات امروز جهان با مصرف مواد مخدر است که باید در برنامه وفعالیت های پیشگیرانه در بحث اعتیاد بازنگری صورت گیرد.
صادق زاده افزود : معضل وجود مواد مخدر در جوامع تنها مختص ایران نیست بلکه تمام دنیا با معضل اعتیاد و مواد مخدر درگیر می باشد.

وی با بیان اینکه باید همسو با تغییرات جامعه روشها و راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی تغییر نماید اظهار داشت : شیوع مصرف مواد مخدر در بین افراد زیر 15 سال ، وجود مواد مخدر صنعتی و براحتی قابل دسترس درجامعه نگران کننده است و باید به سمت آموزش های صحیح خانواده ها برای پیشگیری اقدام نمود.
مدیرکل بهزیستی استفاده از تشکلهای مردمی را در کاهش آسیب های اجتماعی چون شیوع مصرف مواد مخدر بسیار موثر دانست و گفت : برای اینکه شاهد اتفاقات جدید در کاهش آسیب های اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه باشیم دولت به تنهایی قادر به انجام اقدامات لازم و کافی نیست بلکه باید از تمامی گروهها و اقشار جامعه کمک خواست.
صادق زاده با اشاره به سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری در مقابله با مواد مخدر و آسیب های آن از تمام مدیران و خانواده ها خواست تا نقش خود را در مقابله با این معضل جدّی بگیرند.