در دومین روز از هفته بهزیستی مدیرکل بهزیستی استان کرمان از استاندارد سازی مهدهای کودک با همکاری اداره کل استاندارد خبرداد و گفت : استاندارد سازی یکی از مسایل مهمی است که باید در جامعه مورد توجه و اهمیت قرار گیرد و به صرف اینکه نهاد یا دستگاهی به عنوان ناظر وجود دارد ، اتفاق خاصی رخ نمی دهد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان،صادق زاده ارائه خدمات در مهدکودک را یک مقوله ضروری برای دریافت استاندارد اعتباری از سوی اداره استاندارد دانست و افزود: خوشبختانه در جلسه ای که با حضور مدیرکل اداره استاندارد برگزار شده است زمینه همکاری و هماهنگی لازم از سوی کارشناسان دو اداره جهت اجرای طرح استاندارد سازی در مهدهای کودک وجود دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز به منظور تأمین سلامت کودکان بلحاظ ساختار فیزیکی و مکان مهدکودک و علاوه بر آن برای ارائه آموزشهای یکسان ، هماهنگ و تخصصی به کودکان  دستورالعملهای یکسانی در سطح کشور از سوی بهزیستی و مهدهای کودک در حال اجراست اظهار داشت :برای آنکه بتوانیم یک خدمت با کیفیت بیشتر به کودکان مهدهای کودک سراسر استان ارائه نماییم با انعقاد تفاهم نامه با اداره کل استاندارد تلاش خواهیم کرد تا امکانات ، تجهیزات و حتی در بخشهای آموزشی و بطور کلی تمامی خدمات قابل ارائه در مهدهای کودک رعایت بحث استاندارد بطور جدی دنبال شود.
مدیرکل بهزیستی اولین قدم برای اجرای این طرح را ارائه آموزشهای لازم و منطبق با دستورالعملهای اداره کل استاندارد و با حضور کارشناسان آن اداره کل برای مدیرانی که در سال تحصیلی جدید اقدام به تأسیس مهد نموده اند عنوان کرد و افزود: در اولین جلسات توجیهی و آموزشی که ویژه مدیران مهدهای تازه تأسیس برگزار می شود حتماً مباحث استاندارد سازی تجهیزات مهدهای کودک را بطور جدی دنبال خواهیم کرد تا در دوره های و مراحل بعدی به سمت آموزش به دیگر مدیران و مربیان مهدهای کودک و استاندارد سازی بخشهای دیگر مهدهای کودک بپردازیم .