مدیر کل ، معاون توانبخشی و معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی کرمان به همراه رئیس اداره بهزیستی بم ، معاون فرماندار و بخشدار از مرکز بیماران مزمن اعصاب و روان نقش طلوع ماندگار و مرکز کم توانان ذهنی دختران بالای 14  سال شهرستان بم بازدید نمود .  

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در بازدید از مرکز طلوع ماندگارشهرستان بم ضمن برسی روند ارایه خدمات مراقبتی و آموزشی گفت راه اندازی کارگاه های حرفه آموزی و سالن های ورزشی به توانمند سازی مددجویان کمک میکند

 صادق صادق با تاکید بر تفکرات مددکارانه برای حمایت از مددجویان عنوان کرد :رویکرد و منش مددکاران باید به گونه ای باشد که به باز توانی ، توانمند سازی و باز پیوند مددجویان به خانواده ها منجر شود .

وی با اشاره به آموزش مهارت های زندگی برای این گروه از افراد جامعه خاطر نشان کرد : آموزش های متنوع مهارت های زندگی ، حرفه آموزی و ورزش ویژه مددجویان کم توانان ذهنی زمینه استقلال و کارکر مستقل در زندگی روزمره را برای آنان فراهم می نماید .