دکتر محمد نفریه مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در اولین نشست منطقه ای هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که در کرمان برگزار می شود ، برگزاری این نشستهای منطقه ای را از پیشنهادات قوه قضاییه ذکرکرد و گفت :  طبق توافق انجام شده بعد از برگزاری این نشستهای تخصصی در مناطق کشور ، شیوه ها و چالش های اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جمع بندی و برای تصمیم گیری به کار گروه اصلی ارائه میشود

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان : دکتر  محمد  نفریه در تشریح وظایف قانونی سازمان بهزیستی کشور گفت : به استناد مواد 21 و 29 قانون اساسی و ماده لایحه واحده سازمان بهزیستی تشکیل و سازمان انجام وظایف متعددی را متعهد شده است که یکی از وظایف حمایت و سرپرستی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست می باشد

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار کودکان تحت حمایت گفت : در حال حاضر 24000 کودک در کشور تحت سرپرستی بهزیستی می باشند که از این تعداد 9800 نفر در 600 مرکز شبانه روزی و مابقی در خانواده جایگزین پذیرش شده اند

ایشان در ادامه گفت : گرچه جمعیت کودکان کشور نسبت به قبل از انقلاب افزایش یافته است اما تعداد کودکان تحت سرپرستی بهزیستی کاهش یافت در 35 سال  پیش قریب 12هزار کودک تحت حمایت بهزیستی قرار داشته اند ولی در حال حاضر این تعداد به کمتر از 10هزار نفر کاهش یافته است

دکتر نفریه دلیل این کاهش آمار را سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت : سیاست نظام بر این است که فرزندان حتی المقدور در دامان خانواده پرورش یابند

وی در ادامه با اشاره به ساختار اردوگاهی قبلی در مراکز شبانه روزی گفت : در حال حاضر شرایط قبلی مراکز  شامل نگهداری بین 100 تا 150 نفر به مراکز کوچکتر با پذیرش کمتر از 25 نفر کاهش یافته است و گرچه به لحاظ نورم جامعه وضعیت این کودکان در مراکز بهزیستی مناسب  است اما تفکر سازمانی ما می گوید که حتی این تعداد هم باید در آغوش خانواده پذیرش و تربیت شوند و پرورش یابند

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با تشریح قانون سرپرستی مصوب سال 1353 با 17 ماده به توضیح فرآیند اقدامات انجام شده تا مصوبه جدید این قانون در سال 1392  پرداخت و گفت  : گرچه قانون جدید در مواردی ضعفهایی دارد اما مزیتهای این قانون بسیار است بگونه ای که شرایط واگذاری اطفال به خانواده در ماده واحدهای  این قانون تسهیل شده است

دکتر محمد نفریه افزایش سن سپردن فرزندان به خانواده ها از 12 به 17 سال – امکان فرزند پذیری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور – پوشش های  بیمه ای – مستمری برای فرزندخوانده ها– مزایای اداری برای خانواده های فرزند پذیر را از عمده مزیتهای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سال 92  دانست و گفت : در مواد این قانون تکلیف نحوه برخورد با خانواده هایی که از مجاری غیر قانونی نسبت به سرپرستی فرزندان اقدام نموده اند از دیگر مزیتهای اصلی این قانون می باشد

ایشان در پایان ضمن ابراز امیدواری از رفع موانع و چالش های قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اظهار داشت : گرچه تعداد کودکان پذیرش شده در مراکز بهزیستی در 10 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و در طی این سالها تنها 1% فرزندان به مراکز وارد شده اند اما ما همچنان بر محل ترانزیت و عبوری شدن مراکز بهزیستی و ورود و حضور فرزندان در خانواده ها  تاکید داریم