مدیرکل دفتر توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور در جلسه ویژه شورای معاونین استان کرمان به تشریح برنامه ها و طراحهای این دفتر  برای توسعه خدمات توانبخشی در سطح استان کرمان پرداخت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مصطفی سراج مدیرکل دفتر توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور درجلسه ویژه شورای معاونین بهزیستی کرمان با تشریح برنامه ها و عملکرد این دفتر درستاد بهزیستی کشور گفت:  با برنامه ها و فعالیتهای انجام شده تلاش کرده ایم اخیراً کمبودها و معضلات ارائه خدمات موثر و اثر بخش در سطح استان کرمان علی الخصوص جنوب استان تا حدودی جبران شود .

وی عنوان کرد : تلاش شده که با برنامه ریزی و اجرای طرحهای موثر و افزایش اعتبارات توانبخشی در سطح استان کرمان و چند استان خاص دیگر مشکلات و معضلات کاهش یابد .

مصطفی سراج در این جلسه با بیان اینکه بهزیستی استان کرمان د تولید طرح های ابتکاری در زمینه خدمات د دسترس به معلولین صاحب رتبه است گفت : از طرح های ابتکاری حمایت می کنیم .