درششمین روز از هفته بهزیستی مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در جریان افتتاح مراکز و پروژه ها با حضور در مرکز آموزش تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کرمان از این مرکز بازدید و در جریان نحوه پیشرفت کار قرار گرفت

بنابه گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در جریان این بازدید فریبا بریمانی مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور ضمن تقدیر از خلاقیت و ابتکار بهزیستی استان کرمان در اجرای طرح های توانمند سازانه گفت : ایجاد مرکز تراش سنگ هاس قیمتی و نیمه قیمتی در کرمان فرصتی است برای توانمند سازی پایدار که این مرکز بعنوان یک برند برای کشور الگو سازی می شود.
لازم به ذکر است مرکز آموزش تراش سنگهای قیمتی با اعتباری قریب 3 میلیارد ریال در سال 94 افتتاح و بیش از 95 نفر از آموزش های مقدماتی و پیشرفته استفاده نموده اند که در نهایت 60 نفر موفق به دریافت گواهینامه معتبر شده اند