مدیرکل دفتر حمایتی و توانمند سازی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان راور با بیان اینکه حل حل مشکلات اجتماعی تنها بر عهده بهزیستی نیست،گفت : اینکه فکر کنیم با 25 کارمند در بهزیستی حریف 40 هزار نفر جمعیت شهرستان راور هستیم فکری اشتباه است .
 به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دکتر تاج الدینی افزود: دغدغه ها و مشکلات مسئولین در شهرستان راور باید در یک قالب و چهار چوب پیگیری شود.
وی نزدیک شدن مسئولین به همدیگر و پزهیز از جزیره ای عمل کردن را راه حلی برای حل مشکلات اجتماعی درشهرستان راور عنوان کرد.

وی یارکشی اجتماعی و استفاده از نقطه نظرات افرادی که دغدغه اجتماعی دارند را راه حلی برای حل مشکلات اجتماعی بیان کرد و اظهار داشت : حل مشکلات چون اعتیاد و خودکشی را باید به خود مردم ، گروهها و انجمن های اجتماعی ، روحانیون و… واگذار کرد.
مدیرکل دفتر حمایتی و توانمند سازی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه میانگین آمار خودکشی در کشور به اندازه ای نیست که رسیدگی به خودکشی در کشور در اولویت قرارگیرد مگر اینکه استثنائات وجود داشته باشند که این استثناء درشهرستان راور به وقوع پیوسته است.
دکتر تاج الدینی اجرای فرآیند تحقیق در حل مسایل اجتماعی شهرستان راور را الزامی دانست وگفت :باید برای مسایل خانواده ، سمت سو دادن به هیجانات جوانانمان و ایجاد نشاط در جامعه برنامه ریزی کرد و دراین مسیر هر لحظه نیاز به ابتکار اجتماعی داریم.
وی خروج از دایره بسته مدیریت ، تغییر نگرش در مدیران ، ایجاد ابتکار اجتماعی و استفاده از تجارب بین المللی را از راههای دیگر حل آسیب های اجتماعی بر شمرد.