چهارشنبه  22 تیرماه در اولین روز از هفته بهزیستی مدیرکل و اعضاء شورای معاونین با آیت ا… جعفری  نماینده  ولی فقیه و امام جمعه کرمان دیدار و گفت و گو نمودند.

 

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین دیدار مدیرکل بهزیستی در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مسائل اجتماعی در استان گفت : امروز حضو.ر و مشارکت مردم در همه عرصه ها از جمله  عرصه اجتماعی بی نظیر و قابل قبول است

عباس صادق زاده در ادامه اظهار داشت نه سازمان بهزیستی بعنوان بخشی از دولت ،که بطور کلی دولت نمی تواند ادعا نماید که به تنهایی و بدون مشاکت مردم می تواند در عرصه های مختلف اجتماعی خدمت نماید.

مدیرکل بهزیستی مشارکت مردم در تغییر نگرش به آسیبهای اجتماعی را از ضرورت جامعه دانست وگفت :

درحال حاضر 60% مردم نگرش منفی به موضوع اعتیاد ندارند و متاسفانه خشونتهای خانگی ، کاهش تاب آوری درجوانان ، همسر آزاری و کودک آزاری در حال شیوع است علیرغم پیشرفت تکنولوژی اما همین تکنوارژی آسیب زا می باشد.