مدیر عامل موسسه مشیز در خصوص برگزاری جشنواره های فرهنگی و ورزشی فرزندان خیریه ها و موسسات کشور با گزارشگر صداو سیما مرکز کرمان گفتو گو کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : حمیدرضا صادقی نژاد قائم مقام مدیرعامل موسسه مشیز در حاشیه بازدید از مسابقات فوتسال پسران جشنواره فرهنگی و ورزشی مشیز در گفتگو با گزارشگر صدا وسیمای مرکز کرمان گفت : این موسسه در آینده، جشنواره فرهنگی ،ورزشی را به یک فستیوال ورزشی در بین خیریه های کشور تبدیل و به صورت ملی و کشوری برگزار کند تا ضمن ایجاد تعامل دوستانه و ورزشی بین خیریه ها از ظرفیت ها و امکانات یکدیگر نیز در راستای رسیدن به اهداف مشترک استفاده نماید .

صادقی نژاد اظهار داشت :  مشیز به دنبال توسعه مراکز شبه خانواده خود در همه استان های کشور و در هر منطقه ای که  اعلام نیاز شود است که این امر قطعا در سال های آینده باعث حضور تعداد بیشتری از فرزندان در این جشنواره و گسترش آن خواهد شد.

وی در ادامه افزود : جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مشیز در دو بعد ورزش همگانی و ورزش قهرمانی برنامه ریزی شده است که در بحث ورزش همگانی به دنبال ایجاد شور و نشاط در بین فرزندانمان هستیم که با برگزاری این جشنواره در طی 5 سال گذشته به این هدف رسیده ایم .