نشست هم اندیشی پیشگیری از اعتیاد در محیط کار با حضور مدیر کل و معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان ، معاون پیشگیری ودرمان اعتیاد بهزیستی کشور   ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان  ، روسای ادارات بهزیستی شهرستان های استان کرمان  و مسئولین مراکز در محل دانشکده علوم بهزیستی کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی در این جلسه با بیان اینکه در استان کرمان ظرفیت و منابع قابل قبولی وجود دارد عنوان کرد : باید با استفاده از سرمایه ها و زیرساخت های مناسب موجود ، برنامه های پیشگیرانه به ویژه در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر را عملیاتی نماییم .

صادق زاده با تاکید بر ایجاد فرهنگ پیشگیری در جامعه گفت : با آموزش های تخصصی متناسب با فرهنگ و نگرش افراد در محیط های مختلف می توان رویکرد پیشگیری از اعتیاد را در جامعه نهادینه نمود .

 وی با اشاره به اجرای برنامه های نوین در راستای ایجاد سلامت اجتماعی افراد جامعه اظهار داشت : باورهای غلط در بین افراد جامعه از جمله جوانان و نوجوانان در خصوص مصرف مواد مخدر صنعتی زمینه ساز صدمات متعددی در خانواده ها می شود .