در چهارمین روز از هفته روابط عمومی و ارتباطات مدیرکل بهزیستی استان کرمان و رییس روابط عمومی  با حضور در دفتر روزنامه سفیر کرمان با مدیرمسئول و خبرنگاران این روزنامه دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دیدار عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تشریح سرعت روز افزون تغییرات اجتماعی اظهار داشت : برای تضمین سلامت اجتماعی بایدهمراه رشد پرشتاب آسیب های اجتماعی از ظرفیت های فرهنگی و اطلاع رسانی رسانه های جمعی از جمله روزنامه ها بهره برد.

 صادق زاده با اشاره به اینکه دولت و سازمان های دولتی به تنهایی قادر به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیستند عنوان کرد : رسانه های جمعی به ویژه روزنامه ها با انتشار گزارش های تحلیلی – خبری می توانند نقش تاثیرگذاری در همکاری با سازمان های اجتماعی داشته باشند.

وی با بیان اینکه روزنامه ها در موضوعات مختلف اقتصادی ، فرهنگی وامنیتی نقش متفاوت و عمیقی دارند؛ اظهار داشت : در حوزه مسائل اجتماعی نیز روزنامه نگاران می توانند به عنوان کنشگران اجتماعی ،  پل ارتباطی بین مردم و مسئولین را برقرار نموده و در کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی ایفای نقش نمایند.

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به رشد 30 درصدی خشونت در جامعه گفت : این آمار نگران کننده نشان از شیوع افسردگی بین مردم دارد که به دلیل اینکه علائم افسردگی گسترش یافته است بنابراین کمتر مورد توجه خانواده ، بستگان واطرافیان قرار می گیردو به همین دلایل درمانی هم انجام نمی شود.

صادق زاده ایجاد نشاط اجتماعی را یکی از روش های مقابله با انواع خشونت ها و آسیب های اجتماعی دانست و یادآور شد رسانه ها باید این نقش خطیر را بازبینی و به روز نمایند.

گفتنی است مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این دیدار ، از بخش های مختلف دفتر روزنامه سفیر کرمان بازدید و با اهداء لوح سپاس از خدمات مدیر مسئول و کارکنان قدردانی نمود.