مدیر کل بهزیستی استان کرمان با حضور در مرکز حرفه آموزی انجمن زنان نیکوکار مهتاب استان کرمان از فعالیت ها و بخش های مختلف کارگاه حرفه آموزی ویژه معلولین بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان  با بیان اینکه وجود چنین مراکزی در راستای توسعه اشتغال گروه های هدف مثبت می باشد عنوان کرد : از طریق ارائه آموزش های حرفه ای در زمینه صنایع دستی ،تولیدات چوب ،تابلو فرش ، پته ،قلم زنی و تراش سنگ های قیمتی می توان در استقلال مددجویان به ویژه زنان سرپرست خانوار کمک کرد .

کاربخش موسس مرکز حرفه آموزی انجمن زنان نیکوکار مهتاب با ارائه گزارشی از فعالیت های مختلف این مرکز گفت : این مرکز با 131 فرزند تحت پوشش به فعالیت هایی از قبیل آموزش صنایع دستی گلیم ،قالی ،پته دوزی-تولیدات چوب –معرق –تراش سنگ های قیمتی –قلم زنی  -قلاب بافی می پردازد .

در این دیدار مقرر گردید تفاهم نامه همکاری بین این مرکز با اداره بهزیستی استان کرمان جهت ارائه خدمات آموزشی ویژه معلولین و گروههای هدف منعقد گردد .