جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی – فرهنگی شهر رفسنجان با حضور مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ، فرماندار ، رئیس اداره حراست بهزیستی کرمان ،  رئیس بهزیستی رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در این جلسه با اشاره به دغدغه های متعدد در حوزه مسائل اجتماعی گفت : به دلیل رشد وتوسعه  تکنولوژی  ،تمامی جوامع درگیر مشکلات و معضلات اجتماعی می باشند که باید گام های جدید و نوینی برای رفع مشکلات حوزه اجتماعی برداشته شود .

صادق زاده با تاکید بر شفاف سازی در حوزه مسائل اجتماعی عنوان کرد :باید با شناسایی مهمترین چالش های اجتماعی و استفاده از ظرفیت رسانه ها و امامان جمعه و جماعات برای ارائه خدمات موثر و ماندگار تلاش کنیم .

وی با بیان اینکه مردم جامعه شایسته دریافت بهترین خدمات می باشند عنوان کرد : برای رفع مشکلا افراد نیازمند جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار – کودکان کار و خیابان و خانواده های در معرض آسیب نیازمند ورود موثر فعلان حوزه مسائل اجتماعی و مسئولین می باشد .