کارگاه آموزشی – توجیهی اشتغال با حضور رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی ،معاونین و کارشناسان مشارکت ها و اشتغال منطقه دو شامل استانهای کرمان ، سیستان و بلوچستان ، خراسان رضوی و شمالی به مدت دو روز  13 و 14 شهریور ماه در کرمان برگزار می شود .

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در آیین افتتاح این کارگاه آموزشی عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در سخنانی گفت : در تمامی کشورهای دنیا اشغال و بیکاری دو موضوع و دغدغه اساسی دولتها می باشند که در اغلب این کشورها نگاه جدی و تخصصی به اشتغال وجود دارد که اگر این چنین رویکرد و نگاه تخصصی به اشتغال تنظیم نگردد  در مسیر توسعه و رفاه جامعه اشکالات عدیده ای ایجاد می شود .
مدیر کل بهزیستی استان کرمان داشتن نگاه تخصصی و جدی به موضوع اشتغال را ضروری دانست و گفت  : با توجه به اینکه سازمان بهزیستی یک سازمان متولی مدیریت مسائل اجتماعی است بنابراین باید به اشتغال نگاه متفاوت ، عمیق و با برنامه داشته باشیم.
عباس صادق زاده در ادامه اظهار داشت اشتغال معلولین ، فرزندان و زنان سرپرست خانوار صرفا وظیفه حوزه مشارکت ها نمی باشد  و برای تحقق این وظیفه باید همکاری های درون بخشی و بین بخشی تقویت شود
ایشان اشتغال را بهترین ابزار برای توسعه رفاه اجتماعی توصیف کرد و گفت نمی توان به اشتغال به صرف یک اقدام بدون برنامه پرداخت لذا باید در جلسات تخصصی و آموزشی موانع و اشکالات را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی نمود و دستاوردهای حاصله را به مدیران ارشد سازمان و کشور منعکس نمود و بر رفع مشکلات و موانع سماجت و پافشاری شود
در ادامه مهناز کاشی رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در سخنانی از نگاه ویژه ای که مدیریت بهزیستی استان کرمان به موضوع اشتغال دارد تشکر و قدردانی نمود و گفت:با توجه به تغییر رویکرد ایجاد شده نسبت  به مقوله اشتغال در سه سال  گذشته ، برای تحقق اشتغال پایدار و پویا همکاری های درون بخشی اجتناب ناپذیر است.
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت : تقسیم بندی کشور به مناطق 6 گانه فرصت مناسبی است تا با حضور در مناطق و برگزاری جلسات تخصصی مشکات مناطق بررسی و بتوان تصمیماتی اتخاذ نمود که در نهایت در مناطق قابلیت اجرا و تحقق اهداف را در پی داشته باشد.
لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی به مدت دو روز در کرمان ادامه خواهد داشت