مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همراه رئیس بهزیستی شهرستان رابر از کمپ ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی رابر بازدید نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان ضمن گفت و گو با مددجویان ، مددکاران و مسئولین مرکز اظهار داشت : بازگشت بهبودیافتگان به خانواده و جامعه با تقویت مهارت های زندگی و خودباوری امکان پذیر می باشد .