همایش موسسه خیریه عصای سفید امید کریمان با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ،مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور ،فرماندار و جمعی از مسئولین استان در محل پارک مادر تالار بسطامی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تقدیر و تشکر از مؤسس خیریه عصای سفید امید کریمان گفت : باید زمینه شکوفایی استعدادهای افراد روشندل در جامعه فراهم شود .

عباس صادق زاده با تاکید بر توسعه سازمان های مردم نهاد اظهار داشت : فرهنگ سازی و فراهم کردن زمینه توسعه چنین سازمان هایی علاوه بر ارتقاء دانش اجتماعی عمومی به مشارکت مردم در رعایت شاخص های سلامت اجتماعی و در نهایت رفع دغدغه های اجتماعی منجر می شود .

حسن موسوی چلک مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به رعایت حقوق شهروندی عنوان کرد : با شناسایی توانمندی های افراد جامعه به ویژه گروهای هدف و معلولین می توانیم زمینه حضور آنان را در جامعه فراهم نماییم .

موسوی چلک به فعلیت رسیدن توانمندی های روشندلان توجه به حقوق آنان دانست و خاطر نشان کرد : با مناسب سازی اماکن و معابر عمومی و همچنین نقش سازمان های مردم نهاد در مسئولیت پذیری ،مطالبه گری اجتماعی ،تحقق حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی انکار ناپذیر است .