نشست خبری اعضاء شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با اصحاب رسانه با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، معاون سیاسی استانداری ، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ، فرمانده نیروی  انتظامی استان کرمان ، مدیر کل اداره ارشاد اسلامی در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این نشست مدیر کل بهزیستی کرمان و رئیس کمیته فرهنگی – پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  با تاکید بر پیشگیری از مسائل اجتماعی گفت : ضمن دفاع از اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر، اما واقعیت این است که ما  در مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد ، به ویژه در زمینه پیشگیری از سوداگران عقب تر هستیم و برنامه ریزان و مجریان باید جدی تر به این حوزه ورود نمایند.

صادق زاده  با اشاره به مغفول ماندن فرهنگ بیشگیری در مبارزه با آسیب های اجتماعی افزود : گرچه بسیار بر گسترش رویکرد پیشگیرانه تاکید می شود اما در برنامه ها ، اقدام  و اعتبارات توجه به پیشگیری بسیار ناکافی است .

 وی با بیان اینکه مافیای مواد مخدر از فضای مجازی بیشترین بهره را می برد؛ عنوان کرد : ما به اندازه مافیا از فضای مجازی بهره نبرده ایم و  نتوانستیم  از این فضا برای پیشگیری از شیوع مصرف مواد استفاده نماییم .

رئیس کمیته فرهنگی – پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، استفاده از روش های اجتماع محور بر مبنای دانش و ظرفیت های بومی و منطقه ای را ضروری دانست و افزود : نقش رسانه ها در حوزه مسائل اجتماع محور بسیار موثر است و رسانه ها می توانند در موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر همراه و یاریگر ما باشند .