مراسم بزرگداشت سالمندان و تجلیل از 100 ساله ها با حضور مدیر کل و معاون امور توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری ، فرماندار و روسای ادارات بهزیستی شهربابک ، انار ،رفسنجان و سیرجان در محل شهرستان شهربابک برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به نرخ رشد سالمندی گفت : یکی از اقدامات موثر در این راستا تشکیل بنیاد فرزانگان است که شهربابک در ردیف شهرستان های پیشگام می باشد .

صادق زاده با بیان اینکه حل مشکلات سالمندان نیازمند داشتن برنامه های مدون می باشد عنوان کرد : از نظر سیاستگذاری و بستر سازی در جهت رفاه حال سالمندان در برهه ای از زمان  غفلت شده است که با اجرای طرح ها و راهبردهای مناسب میتوان در حوزه سالمندی به نتایج مثبت و ارزشمندی رسید .

وی با تاکید بر تکریم سالمندان در جامعه اظهار داشت : باید برای ورود به دوره سالمندی و کاهش دغدغه های این دوره با اقدامات فرهنگی و اجتماعی و حمایت دولت ها در راستای استفاده از تجربیات ارزشمند آنان  شریط حضور هر چه بیشتر سالمندان  با داشتن روحیه نشاط و شادابی را در جامعه  فراهم نماییم .