به بهانه هفته جهانی اوتیسم مراسمی به همت مرکز توانبخشی – آموزشی اوتیسم کرمان در محل این مرکز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده با تقدیر و تشکر از پرسنل مرکز و خانواده هایی که در یاری و همراهی برای اعتلاء کیفیت زندگی افراد دارای اوتیسم تلاش می نمایند اظهار داشت : بر عهده من  و شما است که شرایط را برای بروز استعدادهای افراد دارای اوتیسم فراهم نماییم وبا توجه به اختصاص هفته ای از دوم آوریل به نام هفته اوتیسم، نامگذاری انجام شده فرصت مناسبی برای آگاهسازی می باشد که خوشبختانه در استان کرمان مردم ، خانواده ها ، مراکز و سازمانهای مردم نهاد نقش موثری در آموزش ، آگاهسازی داشته اند

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت : اتیسم متاسفانه رشد پرشتاب در جوامع از جمله در ایران دارد و امروز به استناد آمار اختلال اوتیسم یک درصد جامعه را فراگرفته و باید با فرهنگ سازی جامعه ، مسئولین و خانواده ها و همه افراد به این مسئله مهم آگاه شدند و بدانند که چگونه با این فرزندان ارتباط برقرار نموده تا آنها زندگی مستقلی داشته باشند و بتوانند عهده دار امورات خود شوند  
مدیر کل بهزیستی در خاتمه گفت : خانواده های این عزیزان باید از مسئولین مطالبه گری کنند. بدیهی است مطالبه گری به حق خانواده ها  ، اقدامات صحیح  بهزیستی در قالب  افزایش تعداد مراکز در سطح استان و اجرایی نمودن طرح شناسایی غربالگری  اوتیسم در سطح استان ، به شناسایی  خانواده های و کمک و آگاهسازی آنها منجر میشود تا  خانواده ها فرصت و وقت طلایی را از دست ندهند و بتوانند به موقع زمینه های استقلال فرزندان دارای اوتیسم را فراهم نمایند.

لازم به ذکر است در این مراسم ضمن برپایی نمایشگاه ، برنامه های آگاهسازی برگزار شد