مراسم تودیع و معارفه ذیحساب بهزیستی استان کرمان با حضور مدیر کل و اعضاء شورای معاونین ،مدیر کل امور اقتصاد و دارایی ،معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان در محل دفتر مدیر کل بهزیستی استان کرمان انجام شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه خدمت به اقشار آسیب پذیر جامعه از الطاف الهی می باشد گفت : به دلیل وجود آسیب های متعدد اجتماعی در جامعه یکی از وظایف مهم سازمان بهزیستی گره گشایی از کار مردم می باشد .

عباس صادق زاده  ضمن قدردانی از  همکاری حمید شیخ اسدی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی  و توجه  ایشان به بهزیستی استان کرمان اظهار داشت : با توجه به ارتباط 70درصدی جامعه به صورت مفهومی و معنایی با بهزیستی ،باید  با رعایت و حفظ روح قانون گره از مشکلات مردم بگشاییم .

حمید شیخ اسدی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان با اشاره به حوزه کاری سازمان بهزیستی عنوان کرد : با توجه به مسائل اجتماعی متعدد گرو ههای هدف تحت حمایت بهزیستی ،کارکنان این اداره باید درک درستی از مشکلات اجتماعی داشته و همچنین مشاور و همکار خوبی برای بهزیستی باشند .

عباس صادق زاده از  خدمات سامان گنجه ای زاده روحانی  ذیحساب سابق تقدیر و علی شکاری به عنوان ذیحساب جدید بهزیستی استان کرمان معرفی شد .