اختتامیه المپیاد وزشی فرزندان مرکز کوثرمشیز تحت نظارت بهزیستی با حضور مدیر کل و معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان ، معاون اجتماعی بهزیستی  استان بوشهر و جمعی از مسئولین استانی در محل سالن اجتماعات مرکز آموزشی عرفان استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تقدیر از عملکرد مناسب مجموعه کوثر مشیز گفت : توانمندسازی و بازپیوند مناسب فرزندان مقیم مراکز به جامعه یکی از اهداف اصلی مسئولین و برنامه ریزان حوزه مسائل اجتماعی است .

عباس صادق زاده با اشاره به ایجاد روحیه نشاط و شادابی در فرزندان مقیم مراکز اظهار داشت : با توجه به نیاز جامعه توانمندسازی گروه های هدف به ویژه فرزندان مقیم مراکز بسیارمهم است .

وی باتاکید بر توانمندسازی خانواده های فرزندان مقیم مراکز عنوان کرد : برنامه ریزی برای مشارکت زنان سرپرست خانوار و تلاش برای ارتقاء سطح دانش خانواده ها به منظور قبول مسئولیت خود در قبال فرزندان منجر به کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود .