اولین همایش استانی «تشکل های اجتماعی و سلامت اجتماعی » با حضور مدیر کل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی استان کرمان ، معاون سیاسی –اجتماعی و مدیر کل امور اجتماعی استانداری ، فرماندر ،قائم مقام مدیر عامل بنیاد خیریه راهبرد آلاء ، مدیران استانی و مدیران سازمان های مردم نهاد در محل سالن نشاط اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزا شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به تاثیر فعالیت تشکل های غیر دولتی برتوسعه سلامت اجتماعی گفت : تقویت تفکر حضور تشکل های اجتماعی و مشارکت های عمومی در عرصه های مختلف اجتماع می تواند به توسعه و سلامت اجتماعی و همچنین تحقق حقوق عمومی افراد منجر شود .

صادق زاده نبود تفکرخیر جمعی را زمیه ساز مسائل و مشکلات اجتماعی دانست و عنوان کرد : استفاده از خرد جمعی در راستای تعالی و ترویج همکاری برای حل چالش ها و مشکلات اجتماعی بسیارکارآمد و موثر می باشد .

وی با تاکید بر ارائه رویکرد جدید برای حضور هرچه بیشتر تشکل های مردم نهاد اظهار داشت : یکی از راهبردهای اساسی به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی ، برنامه ریزی و ارائه طرح برای تسهیل صدر مجوز تخصصی برای تشکل های مردم نهاد در قالب گروه ها ، NGOها و بخش های غیر دولتی است .

ایشان با بیان اینکه بیش از 1000سازمان مردم نهاد در استان کرمان فعالیت دارند گفت : این سازمان ها به دلیل عدم صدور مجوز فعالیت هدفمندی ندارند بنابراین باید با طرح و برنامه های مدون آنان را به سمت رفع مشکلات مردم سوق دهیم .

 مدیر کل بهزیستی با بیان اینکه عدم سازو کار مدیریتی و فعالیت تخصصی منجر به تحلیل تشکل ها می شود عنوان کرد : باید تشکل ها و NGOها با اولویت قرار دادن مسائل اجتماعی ، تربیت و آموزش کودکان که بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه در کودکی افرااد دارد به کاهش آسی های اجتماعی کمک نمایند .