به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار مدیر کل و رییس روابط عمومی  بهزیستی استان کرمان با مدیر و خبرنگاران خبرگزاری ایسنا دیدار و گفت و گو نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تبریک روز خبرنگار گفت : خبرگزاری ایسنا در تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی قدم های موثری برداشته که قابل تقدیر است.

ایشان  با اشاره به اصالت ایسنا و جایگاه ویژه این رسانه در بین دانشجویان  به عنوان مظهر آزادگی و بی طرفی ، گفت خبرنگاران سربازان بی ادعایی هستند که ارتقاء دانش ، آگاهی و تنویر افکار عمومی را بر عهده دارند .

وی پیشرفت جوامع را مربوط به ارتقاء دانش و فکر مردم  آن جامعه دانست و بیان کرد : خبرنگاران با بیان حقایق می توانند به افکار عمومی جامعه در راستای آگاهی افراد از محیط پیرامون خود نقش موثری را ایفا کنند .

مدیر کل بهزیستی سطح دانش مردم به ویژه در مسائل اجتماعی را پایین دانست و اظهار داشت : به عنوان یک مطلع اجتماعی و برای کمک به سلامت اجتماعی جامعه باید از طرح ها و برنامه های کارآمد جهت تربیت و آگاهی بخشی افراد استفاده نماییم .

ایشان بی اطلاعی مردم را زمینه ساز بسیاری از جرائم خواند و گفت : درصد بالایی از زندانیان به دلیل عدم آگاهی  از مسائل روز جامعه قربانی شده اند که خبرنگاران می توانند در حوزه مسائل اجتماعی به بالابردن دانش و آگاهی افراد کمک نمایند .

عباس صادق زاده با اظهار تاسف از آمار خودکشی وگرایش جوانان و زنان به مصرف مواد مخدر صنعتی  در جامعه بیان کرد : با ریشه یابی مشکلات اجتماعی و کمک به مردمی که شایسته خدمت رسانی می باشند زمینه پویایی و بالندگی اجتماعی فراهم می شود .

  مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ادامه با بیان اینکه 24.6درصد افراد جامعه از یک نوع اختلال رنج می برند عنوان کرد: کتمان واقعیت و محروم ماندن مردم از دانستن وضعیت موجود مسائل اجتماعی  دلیل غفلت آنان و در نتیجه عدم مداخله و اقدام برای ساماندهی این مسائل شده است .

 صادق زاده با اشاره به وظایف بهزیستی در حوزه مسائل اجتماعی  و دغدغه رسانه در پرداختن به مردم گفت :  در واقع نوعی نزدیکی و شباهت در رسالت رسانه و بهزیستی و جود دارد که آگاهی بخشی به مردم فصل مشترک بین ما می باشد .

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خاطرنشان کرد : سن کودکی ،  نوجوانی و جوانی بهترین سن برای اقدامات پیشگیرانه است که باید در مراکز آموزشی از جمله مهدهای کودک ، مدارس و دانشگاهها آموزش مهارتهای زندگی ، خانواده و حل مساله را نهادینه کنیم .  

صادق زاده در ادامه با اشاره به ایده پردازی های بهزیستی استان کرمان در موضوعات مختلف اجتماعی گفت : مرکز علمی – پژوهشی با میزهای مختلف تشکیل شده است که میز رسانه و اطلاع رسانی به این میزها اضافه می شود تا با استفاده از توان رسانه آگاهی بخشی به مردم در حوزه مسائل اجتماعی و توسعه تفکر سلامت محور عملیاتی شود .

 ایمانی قائم مقام جهاد دانشگاهی با اشاره به رسالت رسانه ، گفت : خبرنگاران فارغ از محدویت زمانی و مکانی برای انجام رسالت خویش تلاش می کنند .

 وی با تقدیر از خدمات بهزستی به جامعه اظهار داشت : حضور بهزیستی در روز خبرنگار در خبرگزاری ایسنا احترام به افکار عمومی است

 قائم مقام جهاد دانشگاهی شفاف سازی و اطلاع رسانی درست و به دور از غرض ورزی را ضروت کار خبرنگاران دانست و گفت : خبر رسانی درست زمینه ساز اصلاح امور جامعه و مصونیت اجتماعی است .

افسانه قاضی زاده رییس روابط عمومی بهزیستی استان کرمان با تبریک روز خبرنگار گفت : خبرگزاری ایسنا همکاری مناسب و شایسته ای با بهزیستی استان کرمان دارد و بی شک این خبرگزاری می تواند نقش موثری در سلامت اجتماعی جامعه ایفا کند .

 وی در ادامه به استقبال روابط عمومی بهزیستی استان کرمان از نظرات کارساز اصحاب رسانه درترویج تفکر سلامت اجتماعی تاکید کرد و گفت : با راه اندازی میز رسانه از این ظرفیت برای اقدامات پیشگیرانه وسلامت محور استفاده می شود.