مدیر کل بهزیستی استان کرمان در جریان سفر به شهرستان سیرجان در محل اداره بهزیستی این شهرستان با  رئیس وکارکنان دیدار و گفت و گو نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان از مجموعه فعالیت های اداره بهزیستی شهرستان سیرجان  بازدید و عنوان کرد : همه کارکنان باید با هدف پیشبرد اهداف سازمانی در راستای کمک به مددجویان گام بردارند .

عباس صادق زاده در ادامه سفر به سیرجان با حضور رئیس بهزیستی و شهردار سیرجان ضمن بررسی مشکلات مسکن مددجویان اظهار داشت : باید با همکاری سازمان ها به ویژه  شهرداری مناسب سازی معابر شهری و تامین  مسکن مددجویان  در اولویت قرار گیرد