عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در مراسم تودیع و معارفه رئیس روابط عمومی بهزیستی استان کرمان با اشاره به نقش و جایگاه روابط عمومی ها در سطح سازمان ها گفت : روابط عمومی ها هنوز در سطح سازمان از ساختاری نظامند برخوردار نیستند.

وی نقش روابط عمومی علمی در اطلاع رسانی و شفاف سازی فعالیتها را غیر قابل انکار دانست و گفت : سازمانی چون بهزیستی که در معرض نگاه و توجه افکار عمومی قرار گرفته است باید در این ساختار وسیع اجتماعی به روز رسانی و کارآمد شود.
عباس صادق زاده یادآور شد گرچه روابط عمومی در بهزیستی به شایستگی نقش خود را ایفا نموده اما با توجه به گستره فعالیتهای اجتماعی بهزیستی در لایه های جامعه از جمله سالمندان ، معلولین ، زنان و کودکان و آسیب های اجتماعی لذا نیاز به برنامه ریزی و تعامل با جامعه افکار عمومی و جذب مشارکت مردم در روابط عمومی تبلور میابد.
دراین جلسه مهناز پهلوان با ارائه گزارش از عملکرد روابط عمومی بهزیستی کرمان گفت در همدلی و همکاری سازمانی تلاش شد بدور از حاشیه ها ، تصویری شایسته ای از خدمات و فعالیت های اجتماعی در رسانه ها و افکار عمومی انتشار یابد.
لازم یه ذکر است در این جلسه از خدمات مهناز پهلوان در زمان تصدی مسئولیت در روابط عمومی تجلیل شد و طی حکمی افسانه قاضی زاده بعنوان رئیس روابط عمومی منصوب گردید.