مدیران عضو شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه وزارت رفاه با حضور مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای هماهنگی رفاه ،  مدیر کل بهزیستی استان کرمان   و جمعی از مدیران به میزبانی اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی با بیان اینکه تصویب لایحه جدید حمایت از حقوق معلولین نشان از اراده دولت است در برخورداری معلولین از حقوق شهروندی گفت : عزم جدی دولت برای برقراری توازن و ایجاد تعادل بین گروههای مختلف جامعه به تصویب الایحه 35 ماده ای حمایت از حقوق معلولین منجر شد.

وی با اظهار خرسندی از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین اظهار داشت ‘ تصویب این لایحه ضمانتی است برای حل و فصل مشکلات شهروندان معلول’ تا این گروه از حقوق شهروندی بهره مند شوند.

رضا اسماعیلی مدیر کل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه رفاه  استان کرمان با اشاره به طرح  اشتغال فراگیر در برنامه ششم توسعه اظهار داشت : اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق روستایی با اعتبار ملی 10 هزار میلیارد تومان و استانی با اعتبار 400 میلیارد تومان با سود 6 تا 8 درصد در کارگروه اشتغال تایید شد .

اسماعیلی با تاکید بر انجام صحیح طرح های کارورزی در سطح استان خاطرنشان کرد :با رفع کاستی ها و استفاده از فضاهای کارگروه اشتغال ،  اجرایی نمودن  برنامه های توسعه فرهنگی و اجتماعی می توان از نیروی کار به شایستگی استفاده نمود.

در ادامه هریک از مدیران عضو شورای هماهنگی رفاه به بیان نظرات خود پرداختند و  پیشنهاداتی  برای اجرایی شدن مصوبات قانون برنامه ششم توسعه و توسعه اشتغال استان ارائه شد.