عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با آیت الله جعفری نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان دیدار و گفتگو نمود.

 بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استا کرمان در این دیدار نماینده ولی وفقیه و امام جمعه کرمان در سخنانی گفت: به فرموده مقام معظم رهبری سال 1395 سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شده و آحاد مردم جامعه به ویژه دولت  باید اقدام و عمل را در برنامه های پیش بینی شده مورد نظر قرار دهند .

در این دیدار مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت : عمل و اقدام در اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه های توانمندسازی و توان افزایی گروه های  هدف قرار می دهیم.

عباس صادق زاده با تشکر از نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان از ایشان درخواست نمود تا مثل همیشه در توصیه های عالمانه و مشفقانه خود مردم را به حمایت مادی ومعنوی از گروه های هدف بهزیستی تشویق و ترغیب نمایند.