مدیر کل بهزیستی استان کرمان ،معاون پشتیبانی و منابع انسانی ،معاون امور توانبخشی و رئیس روابط عمومی  بهزیستی استان کرمان با مدیر کل حوزه استاندار دیدار و گفت و گو کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تبریک انتصاب حجته الاسلام محمود آبادی به عنوان مدیر کل حوزه استاندار گفت : باید هوشمندانه مسائل اجتماعی را شناسایی ،مسیرهارا طراحی و برای کاهش مشکلات برنامه ریزی کرد .

عباس صادق زاده با اشاره به ضرورت توجه به  دستور ویژه مقام معظم رهبری نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت  : سازمان های متولی مسائل اجتماعی باید موضوعات اجتماعی را به عنوان یک اولویت کاری قرار دهند .

وی انتصاب محمد محمود آبادی به عنوان مدیر کل حوزه استاندار را  فصل تازه ای در استانداری کرمان دانست و عنوان کرد : حضور ایشان  تعادل و توازن به نفع گروه های مختلف در سطح استان سازمان دهی می کند  .

مدیر کل بهزیستی با اشاره به اینکه بیش از 75 درصد جمعیت در حوزه های مسائل بهتر زیستن مرتبط با بهزیستی و سایر سازمان های اجتماعی می باشند گفت : برقراری تعامل و پرداخن به مسائل اجتماعی می تواند تاثیرات مثبتی بر رفاه و عدالت اجتماعی داشته باشد .

محمد محمود آبادی مدیر کل حوزه استاندار نیزضمن تشکر از خدمات بهزیستی خاطر نشان کرد : استاندار کرمان بعنوان استاندار توسعه محور و عملگرا با جدیت توسعه همه جانبه استان را در دستور کار قرار داده است .

مدیر کل حوزه استاندار تعامل های بین بخشی سازمان یافته برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری دانست و گفت : با توجه به سوابق فرهنگی و اجتماعی که در سایر سازمان ها داشته ام با مسائل بهزیستی آشنایی کامل داشته و آماده هرگونه همکاری و فراهم کردن زمینه های ارتباط بین بخشی می باشم .